TYÖNOHJAUS

MITÄ TYÖNOHJAUS ON?

Työnohjaus on oman työn tarkastelua, arviointia ja kehittämistä. Se tapahtuu koulutetun työnohjaajan tai asiantuntijan avulla. Työnohjaus tukee työssäjaksamista sekä ylläpitää työkyvyn säilymistä.

Työnohjaus muodostuu säännöllisistä tapaamisista yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Se on prosessinomaista ja pitkäkestoista. Työnohjaus jatkuu yleensä vuodesta kahteen vuoteen saman työnohjaajan kanssa. Kokonaisuudessaan työnohjaus muodostuu sovituista tapaamisista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta ja reflektoinnista.

Työnohjaus on tavoitteellista ja se tukee perustehtävää sekä lisää työn laatua. Tavoitteet työnohjaukselle mietitään aina yhdessä, ne nousevat arjen työstä ja tarpeista. Tavoitteita arvioidaan ja tarkistetaan työnohjauksen edetessä, sovitun aikataulun mukaisesti.

Työnohjaus on aina luottamuksellista ja vaitiolovelvollista toimintaa suhteessa ohjattaviin sekä tilaajaan. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus kaikesta työnohjauksen aikana käsitellystä sisällöstä.

TYÖNOHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Työnohjauksen aloittamisesta päättää aina työnantaja tai esimies. Työnohjaus tapahtuu pääsääntöisesti työajalla. Esimies hyväksyy työnohjaussopimuksen. Hän on tietoinen työnohjauksen tavoitteista sekä niiden arvioinnista. Työnantaja hyväksyy myös työnohjauksen liittyvät kustannukset ja muut järjestelyt.

Työnohjausta voidaan järjestää yksilöohjauksena tai ryhmäohjauksena.

Ryhmä voi muodostua tiimistä joka työskentelee yhdessä tai se voidaan koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.  Työnohjausta voidaan toteuttaa, alasta riippumatta, kaikille ammattiryhmille. Tarvelähtöisesti erilaisissa työhyvinvointia ja työturvallisuutta kehittävissä asioissa.

Työnohjauksen tarve voi vaihdella eri aloilla ja työpaikoissa suuresti, mutta suositeltavaa olisi työnohjauksen pitkäkestoisuus jotta prosessinomainen kehitys olisi mahdollista toteutua.

TYÖNOHJAUS

 

MITÄ TYÖNOHJAUS ON?

Työnohjaus on oman työn tarkastelua, arviointia ja kehittämistä. Se tapahtuu koulutetun työnohjaajan tai asiantuntijan avulla. Työnohjaus tukee työssäjaksamista sekä ylläpitää työkyvyn säilymistä.

Työnohjaus muodostuu säännöllisistä tapaamisista yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Se on prosessinomaista ja pitkäkestoista. Työnohjaus jatkuu yleensä vuodesta kahteen vuoteen saman työnohjaajan kanssa. Kokonaisuudessaan työnohjaus muodostuu sovituista tapaamisista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta ja reflektoinnista.

Työnohjaus on tavoitteellista ja se tukee perustehtävää sekä lisää työn laatua. Tavoitteet työnohjaukselle mietitään aina yhdessä, ne nousevat arjen työstä ja tarpeista. Tavoitteita arvioidaan ja tarkistetaan työnohjauksen edetessä, sovitun aikataulun mukaisesti.

Työnohjaus on aina luottamuksellista ja vaitiolovelvollista toimintaa suhteessa ohjattaviin sekä tilaajaan. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus kaikesta työnohjauksen aikana käsitellystä sisällöstä.

TYÖNOHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Työnohjauksen aloittamisesta päättää aina työnantaja tai esimies. Työnohjaus tapahtuu pääsääntöisesti työajalla. Esimies hyväksyy työnohjaussopimuksen. Hän on tietoinen työnohjauksen tavoitteista sekä niiden arvioinnista. Työnantaja hyväksyy myös työnohjauksen liittyvät kustannukset ja muut järjestelyt.

Työnohjausta voidaan järjestää yksilöohjauksena tai ryhmäohjauksena.

Ryhmä voi muodostua tiimistä joka työskentelee yhdessä tai se voidaan koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.  Työnohjausta voidaan toteuttaa, alasta riippumatta, kaikille ammattiryhmille. Tarvelähtöisesti erilaisissa työhyvinvointia ja työturvallisuutta kehittävissä asioissa.

Työnohjauksen tarve voi vaihdella eri aloilla ja työpaikoissa suuresti, mutta suositeltavaa olisi työnohjauksen pitkäkestoisuus jotta prosessinomainen kehitys olisi mahdollista toteutua.

TYÖNOHJAUKSEN HYÖDYT

Työnohjaus luo mahdollisuuden

 • työyhteisön yhteisten tavoitteiden hiomiseen
 • perustehtävän selkiytymiseen
 • ammatilliseen kasvuun
 • onnistumisten ja haasteiden pohtimiseen
 • uusien näkökulmien löytämiseen
 • yhteistyön sujumisen pohdintaan
 • luovaan ajatteluun
 • kuulluksi tulemiselle ja vertaistuelle
 • työpaineiden purkamiselle

  Hyvin onnistunut työnohjaus vahvistaa työryhmän yhteistä voimavaraa ja tukee työssäjaksamista. Työnohjaus tukee ammattitaitoa ja kehitystä. Se on osa laadukasta työtä.

LIFE COACHING

MITÄ LIFE COACHING ON?

Life Coaching on ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävää elämäntaidon valmennusta. Valmennus on aina luottamuksellista ja asiakkaan omia arvoja kunnioittavaa. Valmennuksessa asiakas itse määrittelee merkitykselliset ja iloa tuottavat tavoitteet.

Valmennus on ratkaisukeskeistä ja eteenpäin vievää. Tuloksia syntyy nopeasti kannustavan yhteistyön avulla. Tapaamisilla valmentaja esittää asiakkaalle kysymyksiä, jotka aktivoivat asiakkaan ajattelua. Kysymyksiin vastaamalla asiakas löytää itsestään tarmoa saavuttaa tavoittelemansa asiat.

LIFE COACH VALMENNUKSEN TARKOITUS?
 • lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia itselle sopivien tavoitteiden avulla

 • Kannustaa valmennettavaa positiivisiin muutoksiin elämän eri osa-alueilla

 • auttaa oman elämän haltuun ottamisessa

 • auttaa tuntemaan itseään paremmin ja päästä elämässä eteenpäin

KENELLE LIFE COACHING SOPII?

Life Coaching sopii ihmisille, jotka pohtivat omaa kehittymistään tai ovat jonkinlaisessa muutoskohdassa elämässään ja tarvitsevat apua suunnan valitsemisessa. Valmennus voi antaa rohkeutta aloittaa muutoksen ja potkaista liikkeelle. Valmennus ei anna valmiita vastauksia vaan auttaa asiakasta löytämään itse omat vastauksensa ja oikean suunnan elämässään.

Life Coach -valmennus sopii parhaiten sellaisille ihmisille, jotka uskaltavat avoimesti kyseenalaistaa omia juurtuneita käsityksiään ja tarkastella maailmaa uusista näkökulmista.

Life Coach –valmennusta voidaan hyödyntää yksilöllisesti elämän muutoksessa tai työyhteisön kehittämisessä.

LIFE COACHING

 

MITÄ LIFE COACHING ON?

Life Coaching on ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävää elämäntaidon valmennusta. Valmennus on aina luottamuksellista ja asiakkaan omia arvoja kunnioittavaa. Valmennuksessa asiakas itse määrittelee merkitykselliset ja iloa tuottavat tavoitteet.

Valmennus on ratkaisukeskeistä ja eteenpäin vievää. Tuloksia syntyy nopeasti kannustavan yhteistyön avulla. Tapaamisilla valmentaja esittää asiakkaalle kysymyksiä, jotka aktivoivat asiakkaan ajattelua. Kysymyksiin vastaamalla asiakas löytää itsestään tarmoa saavuttaa tavoittelemansa asiat.

LIFE COACH VALMENNUKSEN TARKOITUS?
 • lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia itselle sopivien tavoitteiden avulla

 • Kannustaa valmennettavaa positiivisiin muutoksiin
  elämän eri osa-alueilla

 • auttaa oman elämän haltuun ottamisessa

 • auttaa tuntemaan itseään paremmin ja päästä
  elämässä eteenpäin

KENELLE LIFE COACHING SOPII?

Life Coaching sopii ihmisille, jotka pohtivat omaa kehittymistään tai ovat jonkinlaisessa muutoskohdassa elämässään ja tarvitsevat apua suunnan valitsemisessa. Valmennus voi antaa rohkeutta aloittaa muutoksen ja potkaista liikkeelle. Valmennus ei anna valmiita vastauksia vaan auttaa asiakasta löytämään itse omat vastauksensa ja oikean suunnan elämässään.

Life Coach -valmennus sopii parhaiten sellaisille ihmisille, jotka uskaltavat avoimesti kyseenalaistaa omia juurtuneita käsityksiään ja tarkastella maailmaa uusista näkökulmista.

Life Coach –valmennusta voidaan hyödyntää yksilöllisesti elämän muutoksessa tai työyhteisön kehittämisessä.

KUKA OLEN


SARI SEPPÄLÄ

 • Työnohjaaja, STOry
 • Life Coach -valmentaja
 • Mielenterveyshoitaja
 • Luovuusterapian asiantuntija

Minulla on pitkä työkokemus psykiatriasta sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta, aina vuodesta 1988 alkaen jolloin aloitin opiskelun ja kesätyöt mielenterveyshoitajana. Yhä edelleen jatkan ja viihdyn samalla alalla. Matkan varrella olen opiskellut ja laajentanut omaa osaamistani. Työnohjausta olen tehnyt vuodesta 2002 alkaen hoitotyön eli perustyöni ohella.

Juuret minulla on syvällä Kymenlaakson maaperällä. Olen paljasjalkainen Kouvolalainen. Tämä näkyy ja kuuluu murteessa sekä elämäntavoissa. Parasta elämässä ja työssä minusta on se, kun

– “ollaa yhes”
– “tehhää yhes”
– “mietitää ja kattellaa yhes”

Työtä ohjaavia ominaisuuksia minulla on luovuus, vahva läsnäolo ja positiivinen elämän asenne. Olen kiinnostunut ihmisen mielestä, selviytymistarinoista ja työssäjaksamisesta. Työskentelyni ja osaamiseni pohjautuu vankkaan omakohtaiseen työkokemukseen ja asiantuntemukseen. Elämänkokemusta on tietysti tarttunut matkan varrella, mutta aina voi oppia jotain uutta kun on utelias mieli.

Asioilla on tapana järjestyä.

Kattellaa Yhes – Työnohjaus & Life Coaching

ollaa yhes”
tehhää yhes”
mietitää ja kattellaa yhes”

KUKA OLEN


SARI SEPPÄLÄ

 • Työnohjaaja, STOry
 • Life Coach -valmentaja
 • Mielenterveyshoitaja
 • Luovuusterapian asiantuntija

Minulla on pitkä työkokemus psykiatriasta sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta, aina vuodesta 1988 alkaen jolloin aloitin opiskelun ja kesätyöt mielenterveyshoitajana. Yhä edelleen jatkan ja viihdyn samalla alalla. Matkan varrella olen opiskellut ja laajentanut omaa osaamistani. Työnohjausta olen tehnyt vuodesta 2002 alkaen hoitotyön eli perustyöni ohella.

Juuret minulla on syvällä Kymenlaakson maaperällä. Olen paljasjalkainen Kouvolalainen. Tämä näkyy ja kuuluu murteessa sekä elämäntavoissa. Parasta elämässä ja työssä minusta on se, kun

– “ollaa yhes”
– “tehhää yhes”
– “mietitää ja kattellaa yhes”

Työtä ohjaavia ominaisuuksia minulla on luovuus, vahva läsnäolo ja positiivinen elämän asenne. Olen kiinnostunut ihmisen mielestä, selviytymistarinoista ja työssäjaksamisesta. Työskentelyni ja osaamiseni pohjautuu vankkaan omakohtaiseen työkokemukseen ja asiantuntemukseen. Elämänkokemusta on tietysti tarttunut matkan varrella, mutta aina voi oppia jotain uutta kun on utelias mieli.

Asioilla on tapana järjestyä.

Kattellaa Yhes – Työnohjaus & Life Coaching

Ota yhteyttä

sari@kattellaayhes.fi
0400 779 758
Y-tunnus: 2736211-6